No podeu fer una nova comanda des del vostre país. United States

CONDICIONS GENERALS

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.artesaniatartaruga.com , propietat de Núria Ollé Pérez.

L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

1.         Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

2.         Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

3.         Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.artesaniatartaruga.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Núria Ollé Pérez , amb domicili social Carrer de Vic, 31 CP:08140-Caldes de Montbui ( Barcelona) C.I.F. 37328040 Y i amb telèfon d'atenció al client +34 637 555883 / +34 637 556061 i d'una altra,

L'usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari al moment en què aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l'idioma castellà o català. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injuriosas i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Seleccionar l'o els productes
 2. Afegir-los a la cistella de la compra
 3. Finalitzar la compra, seleccionant l'opció “pagar”
 4. Es demana a l'usuari que s'identifiqui,
 5. Si és un usuari registrat sol·licitant el seu correu i contrasenya
 6. sol·licitant que es registri i faciliti les seves dades (també per a futures compres)
 7. Seguir el procés que ens indica el sistema
 8. Acceptar les condicions generals de compra
 9. Efectuar el pagament pel sistema triat. El sistema ens sol·licita confirmació de la comanda.
 10. Una vegada efectuat i/o comprovat (en cas de transferència) el pagament, s'envia un correu electrònic amb la confirmació de la comanda.
 11. El comprador rep una altra comanda al moment de la preparació de la seva comanda
 12. Finalment rep la conformitat de la sortida de l'expedició, amb totes les seves dades.

En tot caso la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

LLIURAMENT DE COMANDES

La tenda gestionarà l'enviament amb la major celeritat possible. El termini de lliurament aproximat és d'1 a 6 dies laborables després de la confirmació de la comanda segons el lloc de destinació, si els productes estan en el nostre magatzem.

La sortida del producte del magatzem es notificarà via e-mail.

El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal forma, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com l'és l'absència del destinatari.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a una empresa de transport diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, al més aviat possible, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix. El client assumeix que en tot caso la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

FORMA DE PAGAMENT

•Per transferència Bancària

Banc Sabadell Atlántico

IBAN ES45-0081-0305-9400-0128-0535

•Contra reemborsament

• A través de la plataforma pay-pal per a targetes Visa i Mastercard

TPV Virtual del Banco Sabadell 

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients del prestador que és +34 637 555883 / +34 637 556061 o via correu electrònic a l'adreça d'e-mailinfo@artesanitartaruga.com . En tot cas haurà d'indicar-se en l'assumpte del missatge o a la tele-operadora el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

DRET DE DESESTIEMITENTO

L'usuari disposarà d'un termini de 10 dies hàbils explicats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'usuari. En tot caso el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament artesanals i originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots ells compten amb un període de garantia, conforme als criteris i condicions descrites en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

TRANSPORT

El transport es realitzarà amb l'empresa o forma seleccionada per l'usuari que realitzarà el transport i el lliurament. Per a més dades vegeu l'apartat de TRANSPORT I LLIURAMENT.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat Granollers (Espanya).


Butlletí

INTRODUEIXI EL SEU EMAIL

Si vol subscriure al nostre butlletí

Ofertes